Liste des éleveurs et code d’honeur

IWCB-Erecode voor Fokkers

Alvorens over te gaan tot fokken, dient men zich af te vragen of de geplande combinatie een zekere vorm van Rasverbetering met zich mee zou kunnen brengen. De prioriteiten die men moet stellen aan de beide ouderdieren zijn: ten eerste de Gezondheid, ten tweede het Karakter, en pas dan de uiterlijke kwaliteiten. Deze volgorde is van uitzonderlijk belang, want het ras is niet gebaat met mooie Ieren die een fragiele gezondheid hebben en/of niet het typische karakter bezitten!

Daarom is het aan te bevelen uiterst selectief te zijn bij de keuze van de ouderdieren, zowel Reu als Teef. Fokken uit emotionele redenen of commerciële doeleinden zijn totaal uit den boze! Verder dient men zich af te vragen of er voldoende belangstelling bestaat voor het geplande nest, Ieren kunnen grote nesten hebben, en het is beter om niet voor verrassingen te komen staan…

Fokkers die aangesloten zijn bij de IWCB verbinden zich ertoe om

 • De reglementen van de Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus te respecteren.
 • Het Secretariaat van de Rasvereniging binnen de 14 dagen op de hoogte te brengen van de geboorte van een nest (met copy van de Hartonderzoeken van de ouderdieren).
 • Informatie te geven aan aspirant eigenaren van een Ierse Wolfshond, ook betreffende de kosten verbonden aan voeding, medicatie, etc.
 • Selectief te zijn wat betreft kandidaat puppy kopers. Hebben zij voldoende ruimte, tijd, etc.
 • De pups verkopen met een contract, evt. voor de reuen met een clausule i.v.m. de testikels of anderzijds opmerkingen over de pup, zodat men het bewijs heeft dat de koper op de hoogte was.
 • De voor het Ras verplichte onderzoeken tijdig te laten uitvoeren, te weten: het Hartonderzoek dat niet ouder mag zijn dan 6 maand bij de dekking. Met uitzondering van buitenlandse reuen waar het Hartonderzoek tot max. 12 maand geldig is! Verder ook de Livershunt test voor alle pups op de leeftijd van 7 weken.
 • Ziekten, doodsoorzaken en de leeftijd van alle overleden dieren door te geven aan het Secretariaat. Dit is voor de statistieken van onschatbaar belang!
 • Er voor te zorgen dat de door hem/haar gefokte pups niet in het commerciële circuit terechtkomen, laat staan het proefdieren circuit!
 • Indien nodig eigen fokproducten terug op te vangen. Belangrijk hierin is punt 4 (zie hierboven). Of in geval van nood de Rescue raadplegen.

Vereisten voor de Reu

 • Minimum leeftijd bij de dekking bedraagt 24 maand.
 • In het bezit zijn van een FCI-stamboom of van een door de FCI erkende Partner.
 • Buiten het recente Hartonderzoek, ook een DNA-fingerprint én Foktoelating van de KMSH.
 • Minimaal 2 maal Uitmuntend/Excellent hebben behaald op een CAC of CACIB show.
 • Een reu mag geen teven dekken die op dat moment niet voldoen aan de vereisten van de KMSH of IWCB.
 • Een reu moet op het moment van de dekking in een goede gezondheid verkeren.
 • Een reu onderworpen aan operatieve correcties n.a.v. erfelijke gebreken (bv. entropion/ectropion, OCD of Radius Curvus) is uitgesloten voor verdere fok.

Vereisten voor de Teef

 • Minimum leeftijd bij de dekking bedraagt 24 maand, het 1e nest ten laatste tijdens het vijfde levensjaar.  
 • In het bezit zijn van een FCI-stamboom of van een door de FCI erkende Partner.
 • Buiten het recente Hartonderzoek, ook een DNA-fingerprint én Foktoelating van de KMSH.
 • Minimaal 2 maal Uitmuntend/Excellent hebben behaald op een CAC of CACIB show.
 • Maximaal 3 nesten in haar hele leven.
 • Voor een 1e nest is KI (Kunstmatige Inseminatie) totaal uit den boze!
 • Een teef moet op het moment van de dekking in een goede gezondheid verkeren.
 • Een teef die onderworpen is geweest aan operatieve correcties n.a.v. erfelijke gebreken (bv. Entropion/Ectropion, OCD of Radius Curvus) is uitgesloten voor verdere fok.

Pupbemiddeling

Via de IWCB kan pupbemiddeling worden aangevraagd. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de fokker aan volgende punten voldoen:

 • Minimaal 1 jaar lid zijn van de Rasvereniging.
 • Voldoen aan alle punten hierboven beschreven.
 • Indien er andere nesten aanwezig zijn waarvan één niet aan de voorwaarden voldoet, zal er géén pupbemiddeling worden verleend.
 • Stamboom, inentingsbewijzen én inschrijving in het BIRV worden op naam van de koper afgeleverd, zonder enige extra kosten.
 • Pups mogen het nest pas verlaten ten vroegste op de leeftijd van 8 weken, onder geen beding mag dit vroeger gebeuren.
 • De fokker betaalt voor de eigenaar van een pup door hem verkocht, het lidgeld voor het eerste jaar.
 • De fokker geeft naderhand de lijst van nieuwe eigenaren door aan de IWCB (secretariaat).
 • Een nestje aankondigen op de website van de Rasvereniging kan alleen wanneer aan alle voorwaarden van deze Erecode is voldaan!

Belangrijk: De FCI geeft voor de Irish Wolfhound in haar Breed Specific Instructions (BSI) volgende bijkomende uitsluitende fouten: (deze verdienen een verhoogde waakzaamheid).

 • Caninus Engstand (Mandibula Angusta), dit wil zeggen dat door een té smalle onderkaak de onderste hoektanden in het tandvlees van de bovenkaak grijpen of zelfs in het gehemelte!
 • Overknuckling, dit betekent het over de pols gaan (de pols slaat door naar voren).

Deze Erecode (Code of Conduct) is niet alleen na te leven naar de letter, maar ook naar de geest  hiervan! Bij twijfel kan u altijd het secretariaat raadplegen…

Namens de Raad van Bestuur.